ELÇİLERİN İŞLERİ 19:28

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:28 TCL02

Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. “Efesliler'in Artemisi uludur!” diye bağırmaya başladılar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş