ELÇİLERİN İŞLERİ 19:26

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:26 TCL02

Ama Pavlus denen bu adamın, elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya İli'nde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş