ELÇİLERİN İŞLERİ 19:23

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:23 TCL02

O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş