ELÇİLERİN İŞLERİ 19:22

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:22 TCL02

Yardımcılarından ikisini, Timoteos ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya İli'nde kaldı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş