ELÇİLERİN İŞLERİ 19:21

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:21 TCL02

Pavlus, bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. “Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek” diyordu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş