ELÇİLERİN İŞLERİ 19:20

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:20 TCL02

Böylelikle Rab'bin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş