ELÇİLERİN İŞLERİ 19:18

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:18 TCL02

İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş