ELÇİLERİN İŞLERİ 19:16

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:16 TCL02

İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki, o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş