ELÇİLERİN İŞLERİ 19:15

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:15 TCL02

Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi: “İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum, ama siz kimsiniz?”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş