ELÇİLERİN İŞLERİ 19:14

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:14 TCL02

Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin yedi oğlu da vardı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş