ELÇİLERİN İŞLERİ 19:13

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:13 TCL02

Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. “Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz!” diyorlardı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş