ELÇİLERİN İŞLERİ 19:10

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:10 TCL02

Bu durum iki yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun Grek olsun, Asya İli'nde yaşayan herkes Rab'bin sözünü işitti.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş