2.TİMOTEOS 3:8

2.TİMOTEOS 3:8 TCL02

Yannis'le Yambris nasıl Musa'ya karşı geldilerse, bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş