2.YUHANNA 1:3

2.YUHANNA 1:3 TCL02

Baba Tanrı'dan ve Baba'nın Oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş