2.KORİNTLİLER 5:17

2.KORİNTLİLER 5:17 TCL02

Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

2.KORİNTLİLER 5:17

Paylaş