2.KORİNTLİLER 4:6

2.KORİNTLİLER 4:6 TCL02

Çünkü, “Işık karanlıktan parlayacak” diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş