2.KORİNTLİLER 4:5

2.KORİNTLİLER 4:5 TCL02

Biz kendimizi ilan etmiyoruz; ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizi de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş