2.KORİNTLİLER 4:3

2.KORİNTLİLER 4:3 TCL02

Yaydığımız Müjde örtülüyse de, mahvolanlar için örtülüdür.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş