2.KORİNTLİLER 4:2

2.KORİNTLİLER 4:2 TCL02

Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş