2.KORİNTLİLER 4:14

2.KORİNTLİLER 4:14 TCL02

Çünkü Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları 2.KORİNTLİLER 4:14