2.KORİNTLİLER 4:11

2.KORİNTLİLER 4:11 TCL02

Çünkü İsa'nın yaşamı ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş