2.KORİNTLİLER 4:1

2.KORİNTLİLER 4:1 TCL02

Bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş