1.PETRUS 5
TCL02

1.PETRUS 5

5
İhtiyarlar ve Gençler
1-3 # Yu.21:15-17 Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. 4Baş Çoban#5:4 “Baş Çoban”: İsa Mesih. göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.
5 # Özd.3:34 Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü,
“Tanrı kibirlilere karşıdır,
Ama alçakgönüllülere lütfeder.”
6 # Mat.23:12; Luk.14:11; 18:14 Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. 7#Mez.55:22 Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.
8Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. 9Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin. 10Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. 11Kudret sonsuzlara dek O'nun olsun! Amin.
Son Selamlar
12 # Elç.15:22,40 Kendisini güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.
13 # Elç.12:12,25; 15:37-39; Kol.4:10; Flm.23-24 Sizler gibi seçilmiş olan Babil'deki kilise ve oğlum Markos size selam ederler. 14Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın.
Sizlere, Mesih'e ait olan herkese esenlik olsun.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin