1.KORİNTLİLER 2:12

1.KORİNTLİLER 2:12 TCL02

Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları 1.KORİNTLİLER 2:12