1.KORİNTLİLER 11:7

1.KORİNTLİLER 11:7 TCL02

Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı'nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş