1.KORİNTLİLER 11:3

1.KORİNTLİLER 11:3 TCL02

Ama şunu da bilmenizi isterim: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih'in başı da Tanrı'dır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş