1.KORİNTLİLER 11:28

1.KORİNTLİLER 11:28 TCL02

Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kâseden içsin.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş