1.KORİNTLİLER 11:27

1.KORİNTLİLER 11:27 TCL02

Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş