1.KORİNTLİLER 11:26

1.KORİNTLİLER 11:26 TCL02

Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş