1.KORİNTLİLER 11:22

1.KORİNTLİLER 11:22 TCL02

Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor mu görüyorsunuz, yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem!
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş