1.KORİNTLİLER 11:21

1.KORİNTLİLER 11:21 TCL02

Her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor, kimi sarhoş oluyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş