1.KORİNTLİLER 11:13

1.KORİNTLİLER 11:13 TCL02

Siz kendiniz karar verin: Kadının açık başla Tanrı'ya dua etmesi uygun mu?
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş