1.KORİNTLİLER 11:12

1.KORİNTLİLER 11:12 TCL02

Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı'dandır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş