1.KORİNTLİLER 11:11

1.KORİNTLİLER 11:11 TCL02

Ne var ki, Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş