1.KORİNTLİLER 11:10

1.KORİNTLİLER 11:10 TCL02

Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş