1.KORİNTLİLER 10:5

1.KORİNTLİLER 10:5 TCL02

Ne var ki, Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi; nitekim cesetleri çöle serildi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş