1.KORİNTLİLER 10:32

1.KORİNTLİLER 10:32 TCL02

Yahudiler'in, Grekler'in ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş