1.KORİNTLİLER 10:29

1.KORİNTLİLER 10:29 TCL02

Senin değil, öbür adamın vicdan huzuru için demek istiyorum. Benim özgürlüğümü neden başkasının vicdanı yargılasın?
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş