1.KORİNTLİLER 10:21

1.KORİNTLİLER 10:21 TCL02

Hem Rab'bin, hem cinlerin kâsesinden içemezsiniz; hem Rab'bin, hem cinlerin sofrasına ortak olamazsınız.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş