1.KORİNTLİLER 10:20

1.KORİNTLİLER 10:20 TCL02

Hayır, yok! Dediğim şu: Putperestler kurbanlarını Tanrı'ya değil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş