1.KORİNTLİLER 10:2

1.KORİNTLİLER 10:2 TCL02

Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş