1.KORİNTLİLER 10:15

1.KORİNTLİLER 10:15 TCL02

Aklı başında insanlarla konuşur gibi konuşuyorum. Söylediklerimi kendiniz tartın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş