1.KORİNTLİLER 1:9

1.KORİNTLİLER 1:9 TCL02

Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş