Karşılaştır
133
Eensgesindheid
1’n Pelgrimslied. Van Dawid.
Hoe goed, hoe mooi is dit
as broers eensgesind
saamwoon!
2Dit is soos kosbare olie
op die kop
wat afloop op die baard,
op die baard van Aäron,
tot op die soom van sy kleed.
3Dit is soos
die dou van Hermonberg
wat neersak op die berge van Sion.
Want daar gee die Here sy seën:
’n baie lang lewe.