Publisher

I-download ang Libreng Bible App

Daan-daang salin sa 900+ na iba't-ibang wika - ang Biblia na makakasama mo kahit saan.

I-download na.
Ikaw ay makatatanggap ng isang text kung paano i-download ang app
Pindutin upang i-download ang App na Biblia
Mahusay! Tingnan ang iyong mobile na aparato para sa link.
Paunawa, may pagkakamaling naganap. Subukan muli.