Mga resulta para sa: Mandragora

 • Genesis 30:14 (ASND)

  Anihan ng trigo noon, pumunta si Reuben sa bukid at may nakita siyang tanim na mandragora. Kumuha siya ng bunga nito at dinala sa ina niyang si Lea. Pagkakita noon ni Raquel ay sinabi niya kay Lea, “Bigyan mo rin ako ng mandragora na dinala ng anak mo.”

 • Genesis 30:15 (ASND)

  Pero sumagot si Lea, “Hindi ka pa ba kontento na kinuha mo ang asawa ko? Ngayon, kukunin mo pa ang mandragora ng anak ko?” Sinabi ni Raquel, “Kung bibigyan mo ako ng mandragora pasisipingin ko si Jacob sa iyo ngayong gabi.”

 • Awit 7:13 (ASND)

  Maaamoy mo ang bango ng mandragora, at malapit sa ating pintuan ay may mga piling hain na prutas, luma at bago. Sapagkat ang mga itoʼy sadyang inihanda ko para sa iyo, aking mahal.

 • Genesis 30:16 (ASND)

  Mag-aagaw dilim na nang dumating si Jacob mula sa bukid, sinalubong siya ni Lea at sinabi, “Kailangang sa akin ka sumiping ngayong gabi, dahil binayaran na kita kay Raquel ng mandragora na dala ng anak ko.” Kaya sumiping si Jacob kay Lea nang gabing iyon.

 • Mangangaral 1:1 (ASND)

  Ito ang sinabi ng mangangaral na anak ni David na hari ng Jerusalem:

 • Mangangaral 1:2 (ASND)

  Walang kabuluhan! Walang kabuluhan ang lahat!

 • Mangangaral 1:3 (ASND)

  Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito?

 • Mangangaral 1:4 (ASND)

  Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago.

 • Mangangaral 1:5 (ASND)

  Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog; pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan.

 • Mangangaral 1:6 (ASND)

  Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay iihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik.

 • Mangangaral 1:7 (ASND)

  Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat, pero hindi naman napupuno ang dagat kahit na patuloy ang pag-agos ng ilog.

 • Mangangaral 1:8 (ASND)

  Ang lahat ng itoʼy nakakabagot at ayaw na ngang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tainga natin sa pakikinig.

 • Mangangaral 1:9 (ASND)

  Ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo.

 • Mangangaral 1:10 (ASND)

  May mga bagay pa ba na masasabi mong bago? Nariyan na iyan noon pa, kahit noong hindi pa tayo ipinapanganak.

 • Mangangaral 1:11 (ASND)

  Hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon; ganoon din sa hinaharap, hindi rin ito maaalala ng mga tao sa bandang huli.

 • Mangangaral 1:12 (ASND)

  Ako na isang mangangaral ay naging hari ng Israel. Tumira ako sa Jerusalem.

 • Mangangaral 1:13 (ASND)

  Sa aking karunungan, pinag-aralan kong mabuti ang lahat ng nangyayari rito sa mundo. At nakita kong napakahirap ng gawaing ibinigay ng Dios sa mga tao.

 • Mangangaral 1:14 (ASND)

  Nakita kong walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa ng tao rito sa mundo. Para kang humahabol sa hangin.

 • Mangangaral 1:15 (ASND)

  Ang baluktot ay hindi mo maitutuwid at ang wala ay hindi mo maibibilang.

 • Mangangaral 1:16 (ASND)

  Sinabi ko sa aking sarili, “Mas marunong ako kaysa sa lahat ng naging hari sa Jerusalem. Marami akong alam.”

 • Mangangaral 1:17 (ASND)

  Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan, pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Para kang humahabol sa hangin.

 • Mangangaral 1:18 (ASND)

  Dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadadagdagan din ang aking kalungkutan.

 • Mangangaral 2:1 (ASND)

  Sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan.

 • Mangangaral 2:2 (ASND)

  Kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala ring kabuluhan.

 • Mangangaral 2:3 (ASND)

  Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak. Kahit na marunong ako, sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Naisip ko lang na baka iyon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay niya dito sa mundo.