"Ang Iba Pang Anim" na Serye ng mga Debosyonal

40 Araw

Ang pang-40 araw na babasahing ito ay dinisenyo upang turuan at gabayan ang mga Cristiano kung paano sumunod kay Jesus hindi lamang kapag Linggo, ngunit sa 'Iba Pang Anim na Araw' ng linggo.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Journey Church sa pagbabahagi ng babasahing ito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang: www.journeypa.tv

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 10000 ang natapos basahin