Ang Mabuting Balita ng Diyos (Pambatang Bible App)

5 Araw

Ang planong it ay tutulong sa mga bata na maunawaan na sila ay minamahal ng Diyos at gusto Niya na magkaroon ng kaugnayan sa kanila. Inaanyayahan ang mga bata na sumali sa Dakilang Kwento ng Diyos at makita doon kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala at sumunod kay Jesus. Ang plano na ito ay tutulong sa Pambatang Bible App kwento, "Ang Mabuting Balita ng Diyos."

Tagapaglathala

YouVersion sa pakikipagtulungan ng OneHope.

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 50000 ang natapos basahin