Mga Panalangin ni Jesus

5 Araw

Kinikilala natin ang importansya ng komunikasyon sa mga relasyon, at wala itong pinagkaiba sa ating relasyon sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay mangusap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin—isang disiplina na kinaugalian, maging ng Kanyang Anak, na si Jesus. Sa plano na ito, ay matututo ka sa mga halimbawa ni Jesus, at mahihikayat ka pang lalo na lumabas sa trapik ng buhay at maranasan mo mismo ang lakas at gabay na naibibigay ng panalangin.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Immersion Digital, na siyang gumawa ng Glo Bible, sa pagbabahagi ng gabay na ito. Maaari rin kayong gumawa ng ganitong plano at marami pang katulad nito sa pamamagitan ng paggamit ng Glo Bible. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.globible.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin