60 Para Magsimula

60 Araw

Isang animnapung araw na gabay na idinisenyo upang tulungan kang simulan (o simulang muli) ang iyong ugnayan kay Jesus. Tatlong bagay ang iyong gagawin araw-araw: kilalanin si Jesus sa mga ebanghelyo, basahin ang mga sulat sa bagong tipan kung papaano isinabuhay ng Kanyang mga tagasunod ang Kanyang mensahe, at maging mas malapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Trinity New Life Church sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa marami pang kaalaman, maaring bisitahin ang: www.trinitynewlife.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 75000 ang natapos basahin